سلامت مدارس

salamategonbad@yahoo.com

سوالات پیش آزمون و پس آزمون آموزش کتاب داستانهای بهداشتی برای بچه های خوب

سوالات پیش آزمون و پس آزمون  آموزش کتاب داستانهای بهداشتی برای بچه های خوب

ویژه دانش آموزان پایه سوم ابتدایی مدارس مروج سلامت 1391-1390

1-     چکار کنیم تا مبتلا به شپش نشویم ؟ (دو مورد را بنویسید )

الف: مرتب حمام بریم .      ب:  موهای سر خودرا شانه کنیم    ج- همیشه از روسری خود استفاده کنیم.        د- هر سه مورد درست است.

2-    -چکار کنیم تا گوش درد نگیریم ؟

الف- صدای تلویزیون وضبط را خیلی بلند نکنیم.        ب- اگر جسمی اشتباهی وارد گوش ما شد باید به پزشک مراجعه کنیم .

ج- می توان با دست در بیاوریم .                               د - گزینه الف و ب درست است.

3-   برای اینکه چشم مان زود ضعیف نشود چه نکاتی را باید رعایت کنیم ؟

الف- بیش از 2 ساعت به تماشای تلویزون و کامپیوتر ننشینیم .    ب- داخل اتومبیل در حا ل حرکت کتاب نخوانیم

ج- نباید به نور های قوی مثل نور خورشید ، لامپ های روشن بزرگ و نور دستگاه جوشکاری نگاه کنیم  .    د- هر سه مورد درست است .

4-   کیف مناسب مدرسه  چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

 الف : سبک باشد.   ب:  پهنای بند رودوشی بیشتر باشد.   ج:   کیف چرخ دار باید دسته بلند داشته باشد.    د:  هر سه مورد درست است.

5-    در هنگام سرما خوردگی  و آنفلوانزا چکار باید کرد تا دیگران بیماری را از ما نگیرند ؟

الف- هنگام بیماری با کسی دست ندهیم.         ب-  با آنها روبوسی نکنیم

ج-  موقع صحبت کردن حتما با دستمال جلوی دهان رابگیریم.        د هر سه مورد

 6-    خوردن کدام یک از غذاهای زیر اشتها را کم می کند؟

الف :  خوردن ساندویچ خانگی .          ب: چیپس و پفک .                ج : خوردن صبحانه  .             د:   خوردن صبحانه .   

 7-    جای خالی را کا مل کنید:   برای اینکه صبحها زود از خواب بیدار شویم بهتر است شبها ........... ساعتی بخوابیم  ؟   

 الف:   ساعت 8              ب:  ساعت 9                     ج:  ساعت 10                          د: ساعت 11

 8-    نوشته های روی بسته های مواد غذایی کدام است ؟

الف- شماره پروانه ساخت یا شناسه  بهداشتی         ب- تاریخ تولید                  ج- تاریخ انقضاء                  د- همه موارد

9-هنگام عبور از خیابان کدام جمله درست است؟ 

الف : اگر پل هوایی نبود از محل خط کشی پیاده عبور می کنیم.           ب:  اگر پل هوایی بود از محل خط کشی پیاده عبور می کنی.

ج: برای عبور ازخیابان اول به سمت راست نگاه می کنی.                 د:   برای عبور از خیابان اول به سمت چپ نگاه می کنیم.

(جرجانی)

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۰ساعت   توسط اکرم سعادتی-کارشناس سلامت وتندرستی  |