سلامت مدارس

salamategonbad@yahoo.com

زنگ سلامت در مدارس گنبد کاووس به صدا در آمد.

هفته سلامت از امروز با نواختن زنگ نمادين سلامت در مدارس آغاز مي شود،حركت نماديني كه نشان مي دهد سلامت 13 ميليون جمعيت دانش آموزي به معني سلامت كل جامعه است و سلامت مدارس مي تواند به معني سلامت جامعه باشد.اگر سلامت رادرساده ترين تعريف شامل بهنجاري و رفاه كام جسم و روان بدانيم و آن را دوري جسم ور وح از انواع اختلالات و بيماريها تلقي كنيم فاين امر مستلزم شرايط و متغير هاي متنوع فرهنگي و اجتماعي است. به عبارتي سلامت تحقق پيدا نمي كند مگر اين كه شرايط فرهنگي و اجتماعي در وضعيت بهنجار قرار داشته باشد. در اين صورت مدارس بهترين مروج سلامتي خواهند بود چرا كه مدارس اولين مكاني است كه تقريبا" همه اعضاي يك جامعه بعد از خانواده به آن وارد مي شود و نخستين مركزي است كه فرد با افرادي غير از خانواده ارتباط بر قرار مي كند.

كودك چنانچه در مدرسه بياموزد كه چطور اختلالات محيطي را كنترل كند، چطور بر بي نظمي هاي اجتماعي و فرهنگي غلبه كند و چگونه جسم و روانش را از ناهنجاري هاي زيستي دور سازد مي تواند تجربه سلامتي را به ديگران نيز منتقل كند.

بنا براين آموزش سلامت و رسيدن به سلامت جسم و روان از مهم ترين عملكرد هاي مدارس در تضمين سلامت جامعه است . متاسفانه مدارس كشور به لحاظ ظرفيت هاي بهداشتي و سلامت روحي و رواني چندان غني نيستند در حال حاضر 80% مدارس مربي بهداشت ندارند .در بسياري از مدارس كشور يك مربي مجبور است در چند مدرسه فعال باشد كه به طور طبيعي نمي تواند نظارت دقيقي بر بهداشت و سلامت دانش آموزان داشته باشد.در حال حاضر بسياري از مدارس كشور از وجود سرويس هاي بهداشتي تميز محرومند ، مربيان بهداشت فرصت ندارند كه دانش آموزان را بخصوص در مقاطع ابتدايي و راهنمايي با شيوه هاي حفظ بهداشت فردي آشنا كنند.

هفته سلامت ونواختن زنگي به نام سلامت در مدارس فرصتي است تا مفهوم سلامت را از حالت نمادين خارج كنيم .

 

نقل از روزنامه جام جم
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت   توسط اکرم سعادتی-کارشناس سلامت وتندرستی  |